Δελτίο στη Νοηματική - 01/12/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.