Δελτίο στη Νοηματική - 17/12/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.