Δελτίο στη Νοηματική - 22/12/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.