Δελτίο στη Νοηματική - 04/01/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.