Δελτίο στη Νοηματική - 08/01/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.