Δελτίο στη Νοηματική - 09/01/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.