Δελτίο στη Νοηματική - 10/01/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Με την Δέσποινα Βλεπάκη.