Δελτίο στη Νοηματική - 16/01/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.