Δελτίο στη Νοηματική - 24/01/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.