Δελτίο στη Νοηματική - 03/02/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.