Δελτίο στη Νοηματική - 10/02/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.