Δελτίο στη Νοηματική - 25/02/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.