Δελτίο στη Νοηματική - 27/02/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.