Δελτίο στη Νοηματική - 12/03/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.