Δελτίο στη Νοηματική - 14/03/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.