Δελτίο στη Νοηματική - 18/03/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.