Δελτίο στη Νοηματική - 03/04/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.