Δελτίο στη Νοηματική - 05/04/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.