Δελτίο στη Νοηματική - 06/04/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.