Δελτίο στη Νοηματική - 26/05/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.