Δελτίο στη Νοηματική - 30/08/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.