Δελτίο στη Νοηματική - 31/08/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.