Δελτίο στη Νοηματική - 14/09/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.