Δελτίο στη Νοηματική - 21/11/2023

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.