Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone: STEM Σπήλι Ρεθύμνου - 03/10/2018

Επί 2 μήνες 20 μαθητές γυμνασίου στο Σπήλι Ρεθύμνου έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία εκπαιδευόμενοι σε θέματα Φυσικών Επιστημών, Αστρονομίας και Προγραμματισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών και διαδραστικών εργαλείων. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές έγιναν εφευρέτες. Χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα σχεδίασε και υλοποίησε μια κατασκευή που βοηθά στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων.