Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone: STEM Σητεία - 04/10/2018

Μια έξυπνη συσκευή, ιδιαίτερα χρήσιμη για τους ηλικιωμένους, που ειδοποιεί τους ασθενείς πότε πρέπει να πάρουν ποιο χάπι, δημιούργησαν οι μαθητές του 2ου γυμνασίου Σητείας στην Κρήτη. Αυτή ήταν μία μόνο από τις πολλές εφευρέσεις που σχεδίασαν και υλοποίησαν τα παιδιά του σχολείου στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος STEMpowering Youth του Ιδρύματος Vodafone.