Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone: Τηλεϊατρική Γυμνό Ευβοίας - 05/10/2018

Ο Σταύρος Πάττας, μόνιμος κάτοικος του Γυμνού Ευβοίας προσέρχεται κάθε μήνα στο περιφερειακό ιατρείο για τον καθιερωμένο έλεγχο της υγείας του. Ο γενικός γιατρός, Γιώργος Ντράχας, κάνει στον 67χρόνο ηλεκτροκαρδιογράφημα, σπιρομέτρηση και οξυμετρία, ενώ του μετρά την πίεση, το ζάχαρο, την ολική χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Οι βασικές αυτές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής πραγματοποιούνται στο Περιφερειακό Ιατρείο Γυμνού μέσω του προγράμματος τηλεϊατρικής Vodafone