Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone: STEM Κέρκυρα - 22/08/2019