Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone: STEM Λέρος - 23/08/2019