Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone: Ίδρυμα Vodafone - 24/08/2019