Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone: STEM Λειψοί - 26/08/2019