Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone: WoD Social Hackers - 27/08/2019