Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone: WoD Μουσείο Πόλεως Αθηνών - 28/08/2019