Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | EQUAL SOCIETY - 13/10/2020

H τεχνολογία έχει την δύναμη να αλλάζει τον κόσμο και την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό είναι και το όραμα στο Ίδρυμα Vodafone. Να συνδυάζουμε τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών με την Κοινωνική Συνεισφορά. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί στον πυρήνα του προγράμματος World of Difference.