Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | WoD ADHD HELLAS - 20/10/2020

Ο σκοπός του Πανελλήνιου Σωματείου Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, ADHD Hellas είναι κοινωνικός. Οι δράσεις τους στοχεύουν στη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης και καθοδήγησης των ατόμων με ΔΕΠΥ και των οικογενειών τους στην Ελλάδα, στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας πάνω στην Διαταραχή, στην παροχή έγκυρων πληροφοριών (που στηρίζονται σε διεθνή επιστημονικά δεδομένα) και στην αναίρεση των προκαταλήψεων για τη Διαταραχή.