Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | WoD ROBOTONIO - 23/10/2020

Στο Robotonio το παιχνίδι γίνεται μάθηση και η παιδική φαντασία δημιουργικότητα.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός “Robotonio” στοχεύει στη διάδοση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων, όπως η εκπαιδευτική ρομποτική, προκειμένου η διδασκαλία του μέλλοντος να παρέχεται ισότιμα σε όλα τα παιδιά.