Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone - 30/10/2020

WOD ΔΙΑΖΩΜΑ

Ο πολιτισμός συναντάει την τεχνολογία στο «Διάζωμα». Το μη κερδοσκοπικό σωματείο που στόχο έχει να συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων.