Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone - 06/11/2020

Ιατρικό Αθηνών

Το Ιατρικό Αθηνών σε συνεργασία με το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone δίνει τη δυνατότητα σε περίπου 500.000 κατοίκους, 100 απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας, να κάνουν δωρεάν, εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία της περιοχής τους.