Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone - 01/12/2020

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ VODAFONE EYBOIA ΜΙΣΤΡΟΣ


Οι 350 κάτοικοι του Μίστρου Ευβοίας δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας…Από φέτος όμως έχουν στο πλευρό τους το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone.