Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ EYBOIA ΜΙΣΤΡΟΣ - 01/12/2020

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ EYBOIA ΜΙΣΤΡΟΣ

Οι 350 κάτοικοι του Μίστρου Ευβοίας δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας… Από φέτος όμως έχουν στο πλευρό τους το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone.