Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ - 04/12/2020

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ

Με την φράση “Πιο κοντά στην έγκαιρη διάγνωση, πιο δυνατοί” το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone φιλοδοξεί να φέρει το “μακριά κοντά” στον τομέα της υγείας παρέχοντας δωρεάν προληπτικές υπηρεσίες υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.