Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - 08/12/2020

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ

Με την φράση “Πιο κοντά στην έγκαιρη διάγνωση, πιο δυνατοί” το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone φιλοδοξεί να φέρει το “μακριά κοντά” στον τομέα της υγείας παρέχοντας δωρεάν προληπτικές υπηρεσίες υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.