Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | WOD MKO ALL FOR BLUE - 20/09/2021

Από το 2010 το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί συστηματικά το πρόγραμμα World of Difference ένα πρόγραμμα στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης που έχει διττό στόχο. Αφενός να δώσει σε νέους ηλικίας 18-35 ετών να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα εργαζόμενοι σε έναν κοινωφελή οργανισμό της επιλογής τους και αφετέρου να επιτρέψει στους οργανισμούς αυτούς να υλοποιήσουν ένα έργο με όχημα και όπλο την τεχνολογία, που είτε θα βελτιώσει την λειτουργία τους ή ακόμη και τον κοινωνικό αντίκτυπο που αφήνουν στην κοινωνία μας.

Αν ψάχνεις και εσύ έξυπνους τρόπους προστασίας και διάσωσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος, δεν έχεις παρά να δεις τα εκπαιδευτικά βίντεο SeaStemactivities που δημιούργησε ο Μιχάλης Μαρινάκης στο πλαίσιο της εξάμηνης εργασίας του -μέσω του προγράμματος world of difference- στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό All for Blue.

Η Αll for Βlue είναι ένας ελληνικός οργανισμός με διεθνείς δράσεις και ασχολείται κυρίως με την εκπαίδευση της νέας γενιάς, αλλά και με βιωματικές δράσεις καθαρισμών παραλίας και βυθών.