Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | WoD FABRIC REPUBLIC - 27/09/2021

Από το 2010 το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί συστηματικά το πρόγραμμα World of Difference ένα πρόγραμμα στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης που έχει διττό στόχο. Αφενός να δώσει σε νέους ηλικίας 18-35 ετών να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα εργαζόμενοι σε έναν κοινωφελή οργανισμό της επιλογής τους και αφετέρου να επιτρέψει στους οργανισμούς αυτούς να υλοποιήσουν ένα έργο με όχημα και όπλο την τεχνολογία, που είτε θα βελτιώσει την λειτουργία τους ή ακόμη και τον κοινωνικό αντίκτυπο που αφήνουν στην κοινωνία μας.

Χάρη στο Fabric Republic, ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού, το οποίο εστιάζει στις κοινωνικές ανάγκες του σήμερα, στη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη, επεκτείνοντας τον κύκλο ζωής των ρούχων που συλλέγει, πολλές στοίβες με ρούχα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής μέσω την ανακύκλωσης τους.