Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | WoD WE NEED BOOKS - 11/10/2021

Από το 2010 το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί συστηματικά το πρόγραμμα World of Difference ένα πρόγραμμα στον τομέα της  κοινωνικής ενσωμάτωσης που έχει  διττό στόχο. Αφενός να δώσει σε νέους ηλικίας 18-35 ετών να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα εργαζόμενοι σε έναν κοινωφελή οργανισμό της επιλογής τους και αφετέρου να επιτρέψει στους οργανισμούς αυτούς να υλοποιήσουν ένα έργο με όχημα και όπλο την τεχνολογία, που είτε θα βελτιώσει την λειτουργία τους ή ακόμη και τον κοινωνικό αντίκτυπο που αφήνουν στην κοινωνία μας.

H οργάνωση “We Need Books” έχει φτιάξει την πρώτη πολυγλωσσική βιβλιοθήκη της Αθήνας. Έχει βιβλία σε 30 γλώσσες και περίπου 14.000 και για παιδιά και για ενήλικες. Είναι ένας χώρος φιλόξενος που ενθαρρύνει την επαφή των ανθρώπων και την αγάπη για το διάβασμα.