Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | WoD ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ - 18/10/2021

Σκούπες, σφουγγάρια και μεταλλικές πινακίδες επισήμανσης είναι κάποια από τα αντικείμενα που φτιάχνουν οι εργαζόμενοι στο Φάρο Τυφλών. Από το 1946 ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας αποτελεί μια μεγάλη αγκαλιά για όλους τους ενηλίκους που έχουν πρόβλημα όρασης αντιμετωπίζοντας τους ισότιμα σε κάθε κομμάτι της συλλογικής ζωής.