Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | WoD HUMANΕ - 19/10/2021

Ο Δημήτρης Κοντοπίδης πήρε την απόφαση να διεκδικήσει τα δικαιώματα των χρονίως πασχόντων ασθενών με κυστική ίνωση αλλάζοντας τις συνθήκες περίθαλψης στην χώρα μας δημιουργώντας το Humane.