Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | WoD ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ - 21/10/2021

Το Φιλανθρωπικό και Πολιτιστικό Σωματείο Ένωση Κυριών Δράμας- Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας επιδιώκει με έμπρακτες ενέργειες να στηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ως απώτερο σκοπό έχουν την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας όσον αφορά την ισότητα και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης.