Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | WoD INTERMEDIAKT - 01/11/2021

Η άτυπη φροντίδα ασθενών στο σπίτι είναι μια εργασία ιδιαίτερα απαιτητική, χρονοβόρα και πολλές φορές  δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή από την κοινωνία. Οι φροντιστές οι οποίοι τις περισσότερες φορές αναλαμβάνουν μόνοι τους αυτή την εργασία χωρίς εξωτερική βοήθεια και εξειδικευμένη γνώση επιβαρύνονται ψυχολογικά. Αυτό το κενό ήρθε να καλύψει η InterMediaKT σε συνεργασία με το Ίδρυμα Vodafone όπου μέσα από το πρόγραμμα World of Difference δημιούργησε το WebGuideforCaregivers.