Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | WoD ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - 02/11/2021

Στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου στοχεύουν οι Έλληνες Πρόσκοποι, μέσω των δράσεων τους, εδώ και 110 χρόνια. Ο Προσκοπισμός έχει ως πυλώνα του την εκπαίδευση και την θεωρεί απαραίτητη για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.