Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone | Τηλεϊατρική | Σητεία - 02/01/2023

Συνδυάζοντας την κοινωνική συνεισφορά με την τεχνολογία, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια και υλοποιεί προγράμματα έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την ευημερία και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Παγκοσμίως, το Ίδρυμα Vodafone με τη φράση «Connecting for Good» να συνοψίζει τη φιλοσοφία του δραστηριοποιείται σε 27 χώρες του κόσμου, στοχεύοντας στη βελτίωση της ζωής 400 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, μέχρι το 2025.